Saturday, 23/10/2021 - 10:52|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường tiểu học Quang Trung

KẾ HOẠCH - Công tác viết SKKN năm học 2018 – 2019

KẾ HOẠCH

Công tác viết SKKN năm học 2018 – 2019

Thực hiện Công văn số 3920/SGDĐT-GDTX-CN ngày 19/9/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc Hướng dẫn công tác Nghiên cứu khoa học, Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2018 - 2019;

    Căn cứ Hướng dẫn số 162/HD-PGDĐT ngày 21/8/2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 của Ngành Giáo dục và Đào tạo quận Hoàn Kiếm;

    Căn cứ Hướng dẫn số 198/PGDĐT ngày 21/9/2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn công tác NCKH, SKKN năm học 2018 - 2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hoàn Kiếm;

    Trường tiểu học Quang Trung xây dựng Kế hoạch công tác viết sáng kiến kinh nghiệm (SKKN) năm học 2018 - 2019 cụ thể như sau:

          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

          1. Mục đích

   Nâng cao khả năng tự nghiên cứu, đúc rút kinh nghiệm, ứng dụng tiến bộ khoa học để giải quyết các vấn đề thực tiễn trong công tác quản lý, chỉ đạo, giảng dạy, giáo dục học sinh của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; trao đổi những giải pháp sáng tạo, những cách thức hay, những ý tưởng mới, những con đường chiếm lĩnh tri thức và những kinh nghiệm với đồng nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ, chất lượng giáo dục và thực hiện các mục tiêu đổi mới của Ngành.

   2. Yêu cầu

   Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc nội dung công tác viết SKKN; nghiêm túc thực hiện các quy trình đánh giá để có được SKKN thiết thực, khả thi; triển khai hiệu quả, đúng tiến độ, phục vụ tốt công tác quản lý, giảng dạy và giáo dục học sinh; tăng cường phổ biến, áp dụng các SKKN vào thực tiễn; tạo điều kiện thuận lợi để công tác viết SKKN thực sự có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

     Nội dung nghiên cứu của SKKN phải xuất phát từ thực tiễn, phù hợp với chủ trương và yêu cầu đổi mới của ngành Giáo dục và Đào tạo trong giai đoạn hiện nay; chú trọng giải quyết những vấn đề thực tiễn giáo dục tại cơ sở.

     II. NHIỆM VỤ VÀ NỘI DUNG TRỌNG TÂM

         1. Định hướng nội dung

    - Các hoạt động đổi mới căn bản toàn diện, tiếp cận năng lực người học; ứng dụng mô hình trường học mới, phương pháp dạy - học mới;

    - Thực hiện đổi mới nội dung, chương trình và sách giáo khoa, đổi mới công tác kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh;

    - Công tác quản lý, chỉ đạo, triển khai các hoạt động trong nhà trường;

    - Ứng dụng thành tựu khoa học tiên tiến, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý và giảng dạy;

    - Hoạt động tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên ở đơn vị;

    - Hoạt động xã hội hoá giáo dục trong các đơn vị trường học;

    - Xây dựng và tổ chức hoạt động các phòng học bộ môn, phòng thiết bị và đồ dùng dạy học, phòng thí nghiệm; xây dựng cơ sở vật chất và tổ chức hoạt động thư viện;

    - Tổ chức học 2 buổi/ngày;

    - Nội dung, phương pháp tổ chức, cách thức quản lý các hoạt động tập thể trong và ngoài giờ lên lớp;

    - Cải tiến nội dung, phương pháp giảng dạy, phương pháp kiểm tra, đánh giá học sinh phù hợp yêu cầu đổi mới của Ngành và đáp ứng với yêu cầu phát triển xã hội;

    - Công tác chủ nhiệm lớp và các hoạt động đoàn thể, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.

    2. Quy định chung

    - Bản SKKN được đánh máy bằng MS Word, khổ giấy A4, Font Unicode, kiểu chữ Times New Roman cỡ 14; dãn dòng 1.2, lề trái: 3 cm; lề phải: 2 cm, lề trên 2 cm, lề dưới 2 cm; đánh số trang/tổng số trang, căn giữa; ghi tên tác giả, chức vụ, đơn vị công tác.

    - Không chấm và công nhận những SKKN của 02 tác giả trở lên.

    - Bản SKKN được in, đóng quyển, có bìa; số trang tối đa 20 trang.

    - Kết quả SKKN ở năm học nào sẽ được tính cho năm học đó (không bảo lưu cho năm học kế tiếp)

    - Những SKKN sao chép không được xếp loại và tác giả SKKN bị nhắc nhở, phê bình và xem xét trong đánh giá thi đua. Tập thể có cá nhân sao chép SKKN sẽ bị trừ điểm trong đánh giá thi đua cuối năm.

         3. Quy trình đánh giá

     - Cá nhân

    + Đăng ký tên SKKN với tổ chuyên môn vào đầu năm học.

    + Báo cáo các giải pháp trong SKKN cùng các minh chứng chứng minh tính hiệu quả, tính thực tiễn trước tổ chuyên môn.

   - Tổ chuyên môn

    Các thành viên trong tổ chuyên môn phỏng vấn, thẩm định tính hiệu quả,  đánh giá, xếp loại SKKN (có biên bản kèm theo) và tổng hợp gửi kết quả lên Hội đồng khoa học sáng kiến cấp Trường.

   - Hội đồng khoa học sáng kiến cấp Trường:

         + Tổ chức đánh giá, thẩm định những SKKN được tổ chuyên môn xếp loại A.

   + Nộp các SKKN được xếp loại A và các loại báo cáo lên Phòng Giáo dục và Đào tạo quận theo thời gian qui định.

         4. Giao nộp SKKN

    - Thời gian nộp: Trước ngày 5/4/2019

     - Hồ sơ nộp:

    + Danh sách SKKN của cả tổ: 01 bản.

    + Biên bản chấm SKKN, kẹp vào sau trang bìa của mỗi SKKN.

    + Bản in SKKN: thực hiện theo quy định chung.

    + Mỗi bản SKKN được chuyển mail tới hòm thư của đồng chí Bích VP.

          III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

         1. Ban giám hiệu

         - Thành lập Hội đồng khoa học sáng kiến để đánh giá, xếp loại các SKKN cấp trường; gửi báo cáo, bản SKKN được xếp loại A cấp trường về Phòng GD&ĐT.

         - Quán triệt các văn bản của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và UBND quận Hoàn Kiếm về công tác viết SKKN.

        - Phát động phong trào viết SKKN; xây dựng lịch phổ biến, ứng dụng SKKN vào thực tiễn, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.

       - Kiểm tra đôn đốc, tư vấn, thúc đẩy hoạt động viết SKKN.

        2. Các tổ chuyên môn

    - Phát động phong trào viết SKKN; phổ biến các yêu cầu về nội dung, hình thức và các tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại SKKN theo quy định. Hướng dẫn giáo viên, nhân viên đăng ký tên SKKN, triển khai thực hiện.

   - Xây dựng lịch phổ biến, ứng dụng SKKN chất lượng cao vào thực tiễn các hoạt động giáo dục phù hợp với nhu cầu của tổ chuyên môn, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.

   - Báo cáo kết quả thực hiện công tác SKKN theo quy định.

          3. Cán bộ, giáo viên, nhân viên:

          - Nắm được các loại văn bản của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và UBND quận Hoàn Kiếm về công tác viết SKKN.

          - Triển khai theo kế hoạch công tác viết SKKN đúng tiến độ.

    Trên đây là Kế hoạch công tác viết SKKN năm học 2018 – 2019 của trường tiểu học Quang Trung. Nhà trường đề nghị các tổ chuyên môn triển khai nghiêm túc có hiệu quả hoạt động viết SKKN nhằm góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ, chất lượng giáo dục toàn diện, đáp ứng nhiệm vụ và mục tiêu giáo dục đặt ra. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chuyên môn phản ánh về Ban giám hiệu (đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà - Phó hiệu trưởng) để phối hợp giải quyết./.

Nơi nhận:                                                                                         

- Phòng GD&ĐT (để báo cáo);                                         

- Các tổ chuyên môn (để thực hiện);           

                                                           

- Lưu VT.

 KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Hà

Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hà
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết Website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 56
Hôm qua : 170
Tháng 10 : 6.155
Năm 2021 : 77.437