Wednesday, 01/12/2021 - 07:59|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường tiểu học Quang Trung

KẾ HOẠCH - Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường Năm học 2018 - 2019

KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường

Năm học 2018 - 2019

Căn cứ Hướng dẫn số 182/HD-PGDĐT ngày 6/09/2018 của Phòng Giáo dục và đào tạo quận Hoàn Kiếm về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 – 2019 của Ngành Giáo dục và Đào tạo quận Hoàn Kiếm;

     Căn cứ kết quả Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2017 – 2018, Trường Tiểu học Quang Trung xây dựng kế hoạch Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2018 – 2019 như sau :

     I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

          - Hội thi giáo viên dạy giỏi nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong trường tiểu học, góp phần xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí.

          - Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học ở Tiểu học. Tổ chức dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh. Kết hợp hài hòa các hình thức tổ chức và các phương pháp dạy học ở tiểu học trong đó có việc sử dụng ĐDDH để giờ học nhẹ nhàng, có chất lượng và hiệu quả cao.

          - Đổi mới công tác đánh giá theo Quy định đánh giá học sinh tiểu học theo TT22/2016/TT-BGD&ĐT.

          - Nâng cao sự hiểu biết về Luật Giáo dục, Điều lệ trường tiểu học, các quy định chung của ngành – cấp học, xử lí tình huống trong quá trình dạy học và kiến thức, kĩ năng giảng dạy các môn học.

          II. NỘI DUNG

          1. Đối tượng và số lượng giáo viên dự thi:

              Đối tượng:

          - Tất cả giáo viên đứng lớp, giảng dạy các bộ môn (cơ bản, chuyên biệt) được phân công chuyên môn trong năm học 2018 – 2019.

              Số lượng giáo viên dự thi:

          - Giáo viên cơ bản: 42 đ/c

          - Giáo viên chuyên biệt:

                    + Môn Âm nhạc: 02 đ/c

                    + Môn Mỹ thuật: 02 đ/c

                    + Môn Thể dục: 03 đ/c

                    + Môn Tiếng Anh: 01 đ/c

          2. Nội dung thi:

          - Thực hiện 1 tiết dạy theo phân phối chương trình đang giảng dạy của thời gian dự thi.

          - Đối với giáo viên cơ bản: Thực hiện một trong các môn được phân công chuyên môn từ đầu năm (không dạy lại tiết dạy đã đăng kí dự thi của năm học trước).

          - Đối với giáo viên chuyên biệt: Thực hiện 1 tiết dạy của một khối lớp được phân công chuyên môn từ đầu năm, tiết dạy có thể chọn đúng thời điểm hoặc trước, sau 1 tuần so với thời điểm dự thi.

          - Khuyến khích các đ/c giáo viên dự thi có thể thiết kế bài giảng điện tử và sử dụng đồ dung dạy học tự làm để bài giảng thêm phong phú, hấp dẫn và lôi cuốn học sinh.

          3. Thời gian triển khai:

          - Khai mạc hội thi: 8/10/2018

          - Kết thúc hội thi: 9/11/2018

          III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          1. Ban giám hiệu:

          - Xây dựng kế hoạch tổ chức hội thi giáo viên giỏi cấp trường năm học 2018 – 2019.

          - Động viên, khuyến khích giáo viên tham gia để đạt kết quả cao trong hội thi.

          - Đánh giá, xếp loại chính xác, rút kinh nghiệm kịp thời để giáo viên được nâng cao trình độ chuyên môn.

          2. Giáo viên các tổ chuyên môn:

          - Xây dựng và hoàn thiện kế hoạch dạy học cho tiết dự thi theo hướng đổi mới, phát huy năng lực của học sinh.

          - Thời gian hoàn thành kế hoạch dạy học: theo đúng lịch đã bốc thăm.

    

Trên đây là kế hoạch Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2018 – 2019 của trường tiểu học Quang Trung. BGH đề nghị các tổ chuyên môn cùng giáo viên dự thi nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, có gì vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về BGH để xem xét và giải quyết.

 

Nơi nhận:                                                                                         KT. HIỆU TRƯỞNG

- Ban giám hiệu (để báo cáo);                                                         PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- Các tổ chuyên môn (để thực hiện);

- Lưu VT./.                                                                                         Nguyễn Thị Thu Hà

Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hà
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết Website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 44
Hôm qua : 248
Tháng 12 : 44
Năm 2021 : 89.297